یادگیری ماشین،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

کتاب
رضا منصفی
یادگیری ماشین
سال انتشار: 1394
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قوچان
چکیده:

هدف از یادگیری ماشین، برنامه‌نویسی کامپیوترها جهت استفاده از نمونه مثال داده ها و یا تجربه گذشته برای حل مسأله داده شده است. در حال حاضر کاربردهای متعدد موفقی از یادگیری ماشین وجود دارد، شامل سیستم‌هایی که داده های فروش گذشته را آنالیز نموده تا رفتار مشتری را پیش گویی نماید، چهره و یا صحبت تکلم‌شده را تشخیص دهد، رفتار روبات را بهینه نماید به‌طوری‌که وظیفه‌ای را بتوان با منابع مینیمم کامل نمود و استخراج دانش از داده های بیوانفورماتیک نماید. «یادگیری ماشین» کتابی جامع در موضوع فوق است، که حوزه وسیعی از عناوینی که معمولاً در کتاب های آشنایی با یادگیری ماشین آورده نشده است، را در برمی گیرد. روش های متفاوت مبتنی بر حوزه های مختلف شامل آمار، تشخیص الگو، شبکه های عصبی، هوش مصنوعی، پردازش سیگنال، کنترل و داده‌کاوی به‌طوری‌که برخوردی یکسان برای مسائل و حل یادگیری ماشین را بحث می نماید. همه الگوریتم های یادگیری آن‌چنان توضیح داده شده اند که دانشجو بتواند مستقیم از معادله های کتاب به سمت برنامه-های کامپیوتری حرکت کند. این کتاب می‌تواند توسط دانشجویان کارشناسی و ارشد پیشرفته که دوره های برنامه نویسی کامپیوتر، احتمالات، حساب‌ دیفرانسیل‌، انتگرال‌ و جبر خطی را گذرانده اند، مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب هم‌چنین برای مهندسانی که علاقمند به کاربرد روش های یادگیری ماشین هستند، مفید خواهد بود. بعد از یک مقدمه که یادگیری ماشین و مثال هایی از کاربردهای یادگیری ماشین را تعریف می نماید، کتاب یادگیری مفهوم، یادگیری باناظر، یادگیری درخت‌های تصمیم، شبکه‌های عصبی، نظریه تصمیم بِیزیَن، روش های پارامتری، روش های چندپارامتری را پوشش می‌دهد.

کلمات کلیدی:
هوش مصنوعی – تشخیص اماری الگو – یادگیری ماشین, هوش مصنوعی – تشخیص اماری الگو – یادگیری ماشین

Communication in Computer and Information Sience

کتاب
رضا منصفی
Communication in Computer and Information Sience
سال انتشار: 1389
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آگوست 2010
ناشر: Springer Berlin Heidelberg

چکیده:

This paper presents a novel Boundary-based approach in one-class classification that is inspired by support vector data description (SVDD). The SVDD is a popular kernel method which tries to fit a hypersphere around the target objects and of course more p

کلمات کلیدی:
Mapping functions – One-class classification – Outlier detection – Support vector data description, Mapping functions – One-class classification – Outlier detection – Support vector data description

راهنمای مدیران فناوری اطلاعات(IT)

کتاب
رضا منصفی
راهنمای مدیران فناوری اطلاعات
سال انتشار: 1384
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۴

چکیده:

این کتاب با شیوه بسیار آسان جنبه های مختلف فناوری اطلاعات بع به مدیران آموزش می دهد و تمام نقاط مبهم فناوری اطلاعات را بیان کرده و روش های کارآمد مقابله با آنها را به مدیران اطلاعات خواهان موفقیت ارائه می نماید.

کلمات کلیدی:
I.T , راهنمای مدیران فناوری اطلاعات, I.T , راهنمای مدیران فناوری اطلاعات