تماس با ما

تلفن:

98-51-38805090+ 

فکس:

98-51-38763306+

ایمیل:

monsefi@um.ac.ir

دفتر دانشگاه

گروه مهندسی کامپیوتر،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی

آزمایشگاه یادگیری ماشین

Center for Applied research on Soft computing and Intelligent System-CARSIS

Center of Excellence on Soft computing and Intelligent Information Processing-SCIIP

دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

با ما در ارتباط باشید.

نام*

ایمیل*

موضوع

متن پیام

پیوندهای مرتبط