حضور در همایش ها

 • 2015/3/3
  کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران - مشهد
 • 2015/3/3
  بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - مشهد
 • 2015/3/3
  بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - مشهد
 • 2014/2/1
  دوازدهمین کنفرانس سیستم های ایران - کرمان(بم)
 • 2012/3/6
  هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - تهران
 • 2011/3/8
  شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - تهران
 • 2010/12/29
  دومین همایش فناوری اطلاعات،حال،آینده - مشهد
 • 2010/2/20
  پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - تهران
 • 2009/3/10
  چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - تهران
 • 2009/3/3
  اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار - لاهیجان
 • 2008/12/20
  کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و برق ، انجمن کامپیوتر IEEE 2008 - تهران
 • 2008/11/19
  اولین همایش فناوری اطلاعات،حال،آینده - مشهد
 • 2008/10/29
  دومین کنگره سیستم هوشمند و فازی ISFS 2008 - تهران
 • 2008/10/4
  پنجمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر - تبریز
 • 2007/11/27
  سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش - مشهد