دکتر رضا منصفی

مهندسی کامپیوتر

Copyright © 2021 monsefireza.ir

2015/03/03

کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران - مشهد

2015/03/03

بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - مشهد

2014/02/01

دوازدهمین کنفرانس سیستم های ایران - کرمان(بم)

2012/03/06

هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - تهران

2011/3/8

شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - تهران

2010/12/29

دومین همایش فناوری اطلاعات،حال،آینده - مشهد

2010/02/20

پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - تهران

2009/03/10

چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - تهران

2009/03/03

اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار - لاهیجان

2008/12/20

کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و برق ، انجمن کامپیوتر IEEE 2008 - تهران

2008/11/19

اولین همایش فناوری اطلاعات،حال،آینده - مشهد

2008/10/29

دومین کنگره سیستم هوشمند و فازی ISFS 2008 - تهران

2008/10/04

پنجمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر - تبریز

2007/11/27

سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش - مشهد