کتابها

۱- تالیف کتاب راهنمای مدیران فناوری اطلاعات (IT)

۲- Communications in Computer and Information Science

۳- یادگیری ماشین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

بازگشت به بالا