مقالات

کنفرانس فارسی کنفرانس انگلیسی ژورنال فارسی ژورنال انگلیسی

سعید عباسی , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , “یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع سپاری” , کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران, ۱۳۹۳.

حسین اردشیری , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , “شناسایی داده‌‏های پَرت رگرسیونی در حوزه طیف” , بیستمین کنفرانی ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۹۳.

رامین رضوانی خراشادی زاده , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , “حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری” , بیستمین کنفرانس ملی انجمن سالانه کامپیوتر ایران, ۱۳۹۳.

رامین رضوانی خراشادی زاده , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , “ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری چگالی‌گرا”, دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران, ۱۳۹۲.

رضا منصفی , محسن عباسی , احمد استیری , “طراحی سیستم توصیه‏ گر ترکیبی معنایی با استفاده از تکنیک‏های پردازش زبان طبیعی فارسی” , کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی, ۱۳۹۱.

غلامحسین اکباتانی فرد , رضا منصفی , “روشی کارا برای چندپخشی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر سیستم حدنصاب” , هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۹۰.

غلامحسین اکباتانی فرد , رضا منصفی , “ارائه یک پروتکل MAC چندکاناله ی ناهمگام و انرژی‌کارا برای شبکه های حسگر بی سیم” , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۹.

طاهر ره گوی , رضا منصفی , “یک الگوریتم تکاملی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی” , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۹.

جواد حمیدزاده , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , “ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته” , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۹.

طاهر ره گوی , رضا منصفی , “دو الگوریتم اکتشافی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی” , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۹.

طاهر ره گوی , رضا منصفی , “استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی” , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۹.

غلامحسین اکباتانی فرد , رضا منصفی , “پروتکلی چندکاناله برای جمع آوری داده ها در شبکه های حسگر بی سیم” , دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده, ۱۳۸۹.

غلامحسین اکباتانی فرد , محمدحسین یغمائی مقدم , رضا منصفی , “تنظیم دقیق اندزه‫ی پنجره رقابت در لایه MAC شبکه‫های حسگر بی‫سیم با استفاده از منطق فازی” , پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , ۱۳۸۸.

غلامحسین اکباتانی فرد , رضا منصفی , “یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ‫ها” , پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۸.

رضا منصفی , جواد حمیدزاده , “زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی” , پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۸.

رضا منصفی , جواد حمیدزاده , زهرا جوادی , “زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO” , پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,  ۱۳۸۸.

غلامحسین اکباتانی فرد , محسن کاهانی , رضا منصفی , “یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند” , ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران, ۱۳۸۸.

رضا منصفی , جواد حمیدزاده , “زمان­بندی بار محاسباتی تقسیم­ پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم­های ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک” , چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۷.

غلامحسین اکباتانی فرد , محسن کاهانی , رضا منصفی , “مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها” , اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار, ۱۳۸۷.

محمد اکبرپورسکه , محسن کاهانی , رضا منصفی , “سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی” , اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده, ۱۳۸۷.

محمد ابراهیمی , رضا منصفی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , صدیقه ایلدر آبادی , “سیستم چند کارگزاره برای تشخیص محل پلاک خودرو” , سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش, ۱۳۸۶.

رضا منصفی , “شناسايي چهره با استفاده از چهره هاي ويژه (آناليز اجراي اصلي) و شبكه هاي عصبي مصنوعي” , هفتمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران مركز تحقيقات مخابرات ايران, ۱۳۸۰.

بازگشت به بالا