حضور در همایش ها

num Conference Title Date City
۱ کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران ۲۰۱۵-۰۳-۰۳ مشهد
۲ بیستمین کنفرانی ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۲۰۱۵-۰۳-۰۳ مشهد
۳ بیستمین کنفرانس ملی انجمن سالانه کامپیوتر ایران ۲۰۱۵-۰۳-۰۳ مشهد
۴ دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران ۲۰۱۴-۰۲-۰۱ کرمان بم
۵ هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۲۰۱۲-۰۳-۰۶ تهران
۶ شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۲۰۱۱-۰۳-۰۸ تهران
۷ دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده ۲۰۱۰-۱۲-۲۹ مشهد
۸ پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۲۰۱۰-۰۲-۲۰ تهران
۹ چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۲۰۰۹-۰۳-۱۰ تهران
۱۰ اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار ۲۰۰۹-۰۳-۰۳ لاهیجان
۱۱ ۲۰۰۸ International Conference on Computer and Electrical Engineering, IEEE Computer Society ۲۰۰۸-۱۲-۲۰ تهران
۱۲ اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده ۲۰۰۸-۱۱-۱۹ مشهد
۱۳ ۲th Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems-ISFS2008 ۲۰۰۸-۱۰-۲۹ تهران
۱۴ ۵th Iranian Conference on Machine Vision and Image processing ۲۰۰۸-۱۰-۰۴ تبریز
۱۵ سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش ۲۰۰۷-۱۱-۲۷ مشهد

 

بازگشت به بالا